Kamulaştırmasız el atma, kamulaştırma, Ecrimisil talebi ve iptali, meni müdahale, bedel tespiti ve tescili , taşınmazsın tescili, zilyetliğin tespiti ve korunması, vazgeçme nedeniyle bedel iadesi talebi, taşınmazın geri alınması, hasat edilmemiş ürün bedelinin tahsili, kadastro tespitine itiraz ve kadastro davalarında, gayrimenkul hukukuna ilişkin doğabilecek tüm ihtilaflar da, müvekkil adına taşınmaz alım ve satım, taşınmazlar üzerinde intifa, irtifak, ipotek gibi ayni haklar kurulması ve kaldırılması gibi tüm işlemlerin gerçekleştirilmesinde, taşınmaz satış sözleşmesi, kat karşılığı inşaat sözleşmesi, kira sözleşmesi, yönetim planı hazırlanması gibi sözleşmelerin oluşturulmasında, ortaklığın giderilmesi yani İzaleyi Şuyu, satış vaadine dayanan tescil davaları gibi gayrimenkule ilişkin tüm aşamaların takibinde hizmet vermekteyiz.

Ofis

Buğday PAzarı Mah. Elif Cad. Atlı Apt. A Blok No:1 ÇANKIRI

Telefon

Tel:0376 212 96 20

Bilgi Hukuk Bürosu -  Tüm Hakları Saklıdır.    Intense