Reddi miras, mirasçılıktan çıkarılmanın iptali, veraset ilamı, tenkis ve istihkak davası, vasiyetnamenin iptali, miras sözleşmesinin iptali gibi konularda hukuki hizmet verilmektedir.