Kamulaştırmasız el atma, kamulaştırma, Ecrimisil talebi ve iptali, meni müdahale, bedel tespiti ve tescili ,  taşınmazsın tescili, zilyetliğin tespiti ve korunması, vazgeçme nedeniyle bedel iadesi  talebi, taşınmazın geri alınması, hasat edilmemiş ürün bedelinin tahsili, kadastro tespitine itiraz ve kadastro davalarında, gayrimenkul hukukuna ilişkin doğabilecek tüm ihtilaflar da, müvekkil adına taşınmaz  alım ve satım, taşınmazlar üzerinde intifa, irtifak, ipotek gibi ayni haklar kurulması ve kaldırılması gibi  tüm işlemlerin gerçekleştirilmesinde, taşınmaz satış sözleşmesi, kat karşılığı inşaat sözleşmesi, kira sözleşmesi, yönetim planı hazırlanması gibi sözleşmelerin  oluşturulmasında, ortaklığın giderilmesi yani İzaleyi  Şuyu, satış vaadine dayanan tescil davaları  gibi gayrimenkule ilişkin tüm aşamaların takibinde hizmet vermekteyiz.